HypnoCoaching

Met HypnoCoaching bied ik een combinatie aan van hypnotherapie en persoonlijke coaching/counseling. Op deze wijze wordt zowel het bewuste als het onbewuste aangesproken. Hierdoor worden de kracht en de wijsheid van je onbewuste benut in combinatie met je bewuste inzichten en doelen. Zo verander je je klacht in kracht!

Ik werk vanuit een holistische visie en wanneer dat aansluit bij jou kun je een spirituele invalshoek van mij verwachten. Vanuit gelijkwaardigheid werk ik graag met je in een informele sfeer, waarin jij centraal staat als de regisseur van jouw leven.

HypnoCoaching is kortdurend, doelgericht, effectief en met blijvend resultaat.

Neem verantwoordelijkheid voor je leven en zorg dat je zelf aan het stuur staat. Wat je daarin belemmert kan je oplossen in HypnoCoaching. Want, zoals Eckhart Tolle ook zegt, als je jouw binnenwereld op orde krijgt zal jouw buitenwereld volgen.

Op de volgende pagina’s staan een aantal kenmerken van hypnotherapie en coaching. Een traject zal geheel op jou afgestemd zijn.